Учители от 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ участваха в разработването на интерактивна дигитална платформа на пет езика

Учители от 138. СУ ВИЕ „Проф. Васил Златарски” участваха в разработването па дигитална платформа на пет езика като част международен екип от Италия, Дания и Румъния.

Платформата под надслова „Let’s Act!” е подходяща за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и обединява пет глобални теми: „Пътят към дневен ред 2030”, „Планетата в риск“, „Енергията основа на проблема, но и ключ към неговото решение“, „Хранителната промишленост – обратната страна на монетата“ и „Свят на възможности“. Тя съдържа над 100 подтеми налични на английски, български, италиански, румънски и датски език. Представени са предизвикателства пред хората от съвременния свят като климатичните промени, устойчивото развитие, правата на човека, запазване на биоразнообразието и други. Проектът е реализиран по програма Еразъм+.

На сайта на платформата са налични наръчник за учителя, видео клипове, свързани с добри практики и насоки за адаптиране на темите към учебните програми по общообразователните предмети.

Връзка към платформата: Let’s Act! – Overview (letsact.education)