Учители по френски език от 9 ФЕГ на обучение в Дакар, Сенегал

От 27 февруари до 11 март 2023 г. трима учители по френски език от 9 ФЕГ – г-жа Вяра Любенова, г-жа Кристина Маринова и г-жа Браяна Ракова, участваха в обучение на тема „Културното, междукултурното и новите технологии в преподаването на френски като чужд език“, организирано от Международната организация на Франкофонията, с подкрепата на Асоциацията на учителите по и на френски език в България.

Обучението, в което се включиха и преподаватели от Албания, Гамбия, Северна Македония и Сърбия, се проведе в Университет „Шейх Анта Диоп“ в Дакар. Обучителните ателиета бяха посветени на теми, като мотивацията на обучаващите се, видео и аудио-визуални ресурси в преподаването на френски език, африканската франкофонска литература и цивилизация. Учителите имаха възможността да посетят часове по френски език в местни училища и да обменят опит със сенегалски преподаватели по френски език.

Топлото посрещане от страна на домакините, както и разнообразната учебна и културна програма, създадоха условия за опознаване на сенегалската франкофонска култура и за успешен обмен на педагогически практики и опит между всички участници във форума.

Още в първите дни след завръщането си в България и в рамките на отбелязването на 30 годишнината от присъединяването на България към Международната организация на франкофонията, учителите успяха да приложат придобитите нови знания и опит в класната стая, запознавайки учениците с различни аспекти на културата на Сенегал. Чрез разказите на учителите си, чрез песни и откъси от литературни произведения, учениците се докоснаха до културата на една далечна за тях страна, но която трябва да познават като част от франкофонската общност.