Форум „Образование-изкуства – перспективи за развитие“ в 140. Средно училище „Иван Богоров“

Над 14 000 ученици в 150 училища от цялата страна се обучават в професионални паралелки в направление „Изкуства“ и профилирани паралелки с профил „Музика“ и „Изобразително изкуство“. С тях работят 701 учители по музика, хореография – български и модерни танци, корепетиция и изобразително изкуство. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на откриването на форум „Образование-изкуства: перспективи за развитие“, организиран от 140. СУ „Иван Богоров“. По думите му още десетки хиляди деца се включват в занимания по интереси, в групи, сформирани по европейски проекти, както и по национални програми като „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН.

„Все повече се отчита ролята на заниманията с изкуства за приобщаване на децата към училищната среда, а също и на техните родители, които виждат развитието на децата си“, подчерта министърът. Той обърна внимание и на различни подходи за интегрирано обучение, при които чрез изкуството децата се обучават в общообразователни предмети. Сред тези примери е преподаването на математика чрез танц и др. „България също има своите традиции и добри практики в тази посока и ние трябва да ги надграждаме, но и да ги популяризираме пред света“, посочи проф. Цоков.

„Особено важни са изкуствата в училище за приобщаването на децата със специални образователни потребности, които имат своите таланти, умения и те трябва да бъдат подкрепени и развивани“, каза още проф. Цоков. Той поздрави и екипа на училището, който последователно работи в тази посока и днес имат 115 ученици със специални образователни потребности. „Заслужавате да бъдете поздравени и защото работите за развитие на талантите и дарбите, а личностното развитие всъщност е най-важната цел за образованието“, допълни още проф. Галин Цоков. Той съобщи и че ученици от 140. СУ „Иван Богоров“ ще бъдат гости на министерството и участници в инициативата „Открита класна стая в МОН“.

https://www.mon.bg/bg/news/5816

В събитието участие взеха председателят на СБУ Янка Такева, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов и др.

Поздравителен адрес от началника на РУО – София-град поднесе старши експерт Боянка Кънева.