1. СУ „ Пенчо П. Славейков“ „Славейковчетата отбелязват Деня на народните будители“

Денят на народните будители, реализиран в часовете за занимания по интереси, учителите от ЦДО и техните ученици от първи до четвърти клас, осъществят с редица дейности, които представят по иновативен и интерактивен начин. Участниците проявяват творчество, креативност и отдаденост  в изпълнението на идеи си. С множество събития участниците изказват признателност и отбелязват празника.

Организираните дейности стават част и от училищен конкурс.

Разработките на участниците в конкурса са оценени от жури, в което се включват представители на родителите, на Ученическия съвет и на училището.

Една от отличените разработки е на 1Б клас с ръководител Ирис Петрова

https://dox.abv.bg/download?id=7148f71d0c

Честито на победителите!