120. Oсновно училище получи награда за висок престиж

В 120. ОУ „Г. С. Раковски“ удари последният звънец за седмокласниците. На тържественото им изпращане, освен много цветя и емоции, имаше и награди за отличилите се в различни състезания и олимпиади. Учениците благодариха на своите учители, които са дали от своята енергия, своята надежда и своите иновативни методи и са разчупили рамката на образователната система, за да ги научат.

Официален Почетен статут на училище с висок престиж и обществено признание в областта на образованието и златна монета получи от Съвета на европейската културна общност госпожа Цветанка Тонева – директор на училището. Това е високата оценка на българската общественост за постиженията в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в българското образование за утвърждаване на националния авторитет.

Седмокласниците, които със своите резултати на НВО се нареждат в топ 20 на столицата, пожелаха на идващите след тях ученици да продължат традицията.