125 СУ „Боян Пенев“ беше домакин по Националната програма на МОН „Иновации в действие“

Работната среща с представители на Природоматематическа гимназия „Васил Друмев“ гр. Велико Търново се проведе на 23 и 24 юни 2021 г. Представени бяха учебните планове, по които се обучават иновативните паралелки с профил „Математически“ и учебните програми по въведения нов учебен предмет „Приложни науки“. След като изпратиха гостите от ПМГ Велико Търново, 125 СУ „Боян Пенев“ беше домакин по Национална програма на МОН „Иновации в действие“ на представители на първото българско светско училище Националната Априловска гимназия гр. Габрово. Работната среща с екипа, воден от директор Елвира Христова, се проведе на 24 и 25 юни 2021 г. Представени бяха учебните планове, по които се обучават иновативните паралелки с профил „Хуманитарни науки“ и учебните програми по въведения нов учебен предмет „Култура, креативност, комуникация“. Гостите наблюдаваха уроци, посетиха Археологическия музей и музея на София, и си тръгнаха изпълнени с нови идеи и много положителни емоции.