127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ – Отвъд очевидните стереотипи

127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, гр. София вече трета година успешно работи по международния проект Erasmus+, „Beyond Apparent Stereotypes“ – BAS (Отвъд очевидните стереотипи). В проекта участват училища и университети от Белгия, България, Гърция и Испания.

Целта на проекта е да се бори със съществуващите културни, поведенчески и др. стереотипи, както и да намали предразсъдъците у учениците от гимназиален етап.

Проектът въвежда иновативен, нов тип образователна училищна екскурзия, като най-добър начин учениците да се потопят в друга културна среда и да преосмислят начина, по който възприемат своите връстници.

Поради създалата се епидемиологична обстановка екскурзиите бяха проведени във виртуална среда.

На базата на обобщения опит от междуучилищния обмен бе изработен т. н. „Toolbox“ – набор от инструменти за организиране на такива срещи.

Проектът е добра практика за нашето училище, която може да бъде разпространена и в други учебни заведения на местно, регионално и национално ниво.