14 февруари – С любов в сърцата

Учениците на ПГ по ДИЗАЙН, които  участват в клуб „ Дигитална креативност“ по проект Образование за утрешния ден, с ръководител д-р Биляна Стоименова- учител по Графичен дизайн, демонстрират своите знания и умения, придобити в модул „Визуална комуникация“ по учебен предмет „Иновативен дизайн“  в анимирано клипче , което са подготвили за отбелязване на 14 февруари – денят на виното и любовта. Със своята авторска разработка  „С любов в сърцата“ като продукт на прилаганата иновация в училището, те поздравяват всички по случай най- нежния ден и пожелават обичта между хората да бъде спътници на техните души и умове!

ПГД „Елисавета Вазова“ – YouTube