Ден на отворените врати в Народното събрание

На 16 април – Денят на отворените врати в Народното събрание, Денят на Българската конституция и Професионалния празник на юристите в България – група ученици от Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза”, водени от преподавателите Цветанка Танова, Йорданка Маринова и проф. д.ф.н. Калина Бахнева, посетиха Българския парламент. Посещението беше естествено продължение на усвояваните принципи на функционирането на гражданското общество, в които традиционно са възпитавани учениците на гимназията.