179 ОУ „Васил Левски“ реализира образователния проект „Старосел“

Със средства отпуснати от Министерство на образованието и науката, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Културните институции като образователна среда“ и съдействието на инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, педагогическият екип на 179 ОУ „Васил Левски“ реализира образователния проект „Старосел“.

Учениците от начален етап проведоха учебните часове по учебни предмети от задължителната учебна подготовка в гр. Хисаря – в Археологически музей, Римска гробница, Римски терми, Римски амфитеатър, императорска резиденция, раннохристиянски базилики и Тракийския култов комплекс край село Старосел.