2. СУ – регионален център на иновациите днес

На 25 и 26 април 2024 г. 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ бе домакин на Регионален форум на тема „Представяне на добри практики как учениците да се превърнат от лидери в час в лидери в живота“, организиран по Националната програма „Иновации действие“, Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“. Събитието се проведе в партньорство с Регионалното управление на образованието София-град и в него се включиха над двеста участници – ученици, учители, директори, университетски преподаватели, представители на бизнеса и местната общност.

Специални гости на Регионалния форум бяха г-жа Наталия Михалевска – началник на кабинета на министъра на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО-София-град, и г-жа Ваня Балчева – ръководител на Националната програма „Иновации в действие“.

Форумът бе открит от д-р Елеонора Лилова – директор на 2. СУ, която подчерта необходимостта от сътрудничество между училищата, университетите и бизнеса с цел обогатяване на образователния процес и подготовка на учениците за успешен кариерен път.

Първият ден включваше два панела – наблюдение на практики и иновации в действие на партньорите от София, Пловдив, Варна, Хасково и Прага (Чешка република).

В началото на втория ден добри практики, свързани с кариерното ориентиране на учениците, представиха д-р Борислав Славчов – водещ експерт по кариерно консултиране, г-жа Гергана Раковска – председател на Фондация на бизнеса за образованието, Владимир Бронфенбренер – председател на Българската академия за сигурност, г-жа Павлина Радославова – маркетинг мениджър в Училищна Телерик Академия, и г-н Синиша Джукич – член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании.

Събитието завърши с представители на университетите, като свои практики по отношение на кариерния път на учениците представиха Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет.

Регионалният форум във 2. СУ даде възможност за обмяна на идеи и опит, както и за изграждане на партньорства между училищата, университетите и бизнеса, за да се помогне на учениците в избора на професия и кариерното им израстване. Подчертана бе важността на постоянното обучение и развитие както за учениците, така и за техните наставници и ментори.