23.Средно иновативно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ – домакин на партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“

От 01.06 – 03.06.2022 г. 23 Средно иновативно училище „Фредерик Жолио-Кюри“, град София, беше домакин на партньорска среща за сътрудничество и обмeн на иновации по Национална програма „Иновации в действие“. Гостуваха ни СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали – иновативно училище и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград и 109 ОУ „Христо Смирненски“ – гр. София – неиновативни училища.

В първия ден срещата имаше опознавателен характер. Директорът на 23.СУ г- жа  Нина Чанева официалното представи партньорите. Гостите бяха поздравени с Химна на 23.СУ, песни и танцови изпълнения на хореографските паралелки – участващи в проекта, с ръководители главен учител Таня Нинова – учител по музика и културология, и старши учител Галя Христова – хореограф на 23.СУ

В училищния двор беше направена „Художествената работилница“ под ръководството на учителя по културология и ИИ г-жа Димитра Бобанац – старши учител, в която ученици от 8. и 9.клас – иновативни паралелки – показаха „Стрийт арт“ и изработването на хартиени шапки и перуки в стил от различни епохи в развитието на изкуствата.

През втория ден: Интегративен урок „С мисъл за другите“, чрез който делфинчетата от 3.б клас, с класен ръководите г-жа София Илиева популяризираха 17 – те глобални цели за устойчиво развитие на ООН. Показаха как знанията и уменията, придобити в часовете по отделните учебни предмети, допринасят за осъществяването на целите.

Открит урок на 4.в клас „Иновативен свят“ на тема „Зная, мога и успявам“, с ръководител г-жа Елена Божилова – учител начален етап. Участниците и гостите бяха запознати с темата на урока и се сформираха екипи, на които им беше поставена задача: „Ученето е процес, който продължава през целия живот“. Смисълът на ученето е да умеем да прилагаме придобитите знания в живота. Само тогава можем да кажем: „Зная, мога и успявам“. Всеки от екипите – „Българското чудо“, „Софийските потайности“, „Министър за една седмица“, „Алея на славата“, представи своята презентация, както и изработените проекти.

Вторият ден приключи с ролева игра „В съдебната зала“, с ръководители г-жа Кристина Петрова – учител по БЕЛ и „Ораторско майсторство“ – иновативен предмет, съвместно с г-жа Габриела Поборникова – учител по Философия и Гражданско образование в гимназиален етап.

Официални гости: г-жа Ваня Блъскова – старши експерт „Изкуства“ в РУО-гр.София, г-жа Мария Янкова – програмен директор „Образование“- УНИЦЕФ, родители и партньорски училища.

Ден трети – Всички партьори, участващи в мобилността посетиха  Народното събрание на Република България.