25. ОУ „Д-р Петър Берон“ създаде в международно партньорство 3 образователни продукта за училищни психолози

Столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ създаде в международно партньорство с представители от Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Руската федерация, Словения и Турция 3 отворени образователни продукта. Те бяха представени на 25.10.2023 г. по време на заключително събитие по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558, по Програма „Еразъм+“.

Образователните ресурси са предназначени за директори, психолози, учители и ученици и са плод на двугодишното сътрудничество между партньорите по проекта.

Това са:

1. „Ръководство за възможности и експертиза на учителите в училище“, което описва компетенциите, ролите и отговорностите на училищния психолог на ЕС. Моделът е разписан в съответствие с терминологията на ECVET съгласно Европейската квалификационна рамка.

2. „Отворени образователни ресурси от видео лекции за учители“ – онлайн платформа, включваща специално обучение за психолози, желаещи да работят в училищната образователна система.

3. „Препоръки за политиките на учителите в училище“ – цялостен SWOT-анализ на училищната психология в осем от страните по проекта.

 Цялата информация, свързана с дейностите по проекта е достъпна и на сайта на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – https://s.shopeee.com/i6dk