4 ОУ„Професор Джон Атанасов“ стартира нов проект по програма Еразъм +

Четвърто основно училище „Професор Джон Атанасов“ стартира новата учебна 2020/2021 година с нов проект „ Комуникацията в действие“ по програма Еразъм + ключова дейност 229.

Страни участващи в партньорството са Австрия, Белгия, България, Германия и Испания.

Целта на този проект е да подобри комуникативните  умения на децата, навременното и  контролирано изразяване на емоциите, както и способността за разрешаване на конфликти.

Споделянето на нови подходи и идеи със страните партньори  ще създаде  правилна стратегия за разрешаване на проблема  с липсата на комуникация между ученици, учители и родители. Обменът на опит между страни с различен темперамент и култура, ще обобщи знанията за преподавателския състав и ще трябва да разработи нови методи за работа на едно европейско ниво.

Планирани са две мобилности с ученици в Австрия и Испания. Така децата ще получат възможността да усъвършенстват комуникативните умения на английски, немски или испански /езици изучавани в 4. ОУ/

Резултатите от проекта ще бъдат споделени с училища в страната и чужбина.

Успешна учебна година на всички!