4. ОУ с висока оценка за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“

След проведената валоризация (оценка на качеството и добавената стойност) на приключилите през 2021 година проекти по програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, проектът на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, № 2019-1-BG01-KA101-061338, „Вдигам ръка за приобщаването – едно училище за всички“ получи висока оценка и бе отличен със знак за качество на ежегодната валоризационна конференция на ЦРЧР. Наградата бе връчена на координатора на проекта Десислава Илиева – училищен логопед от заместник-министъра на образованието проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова.

Въпреки трудностите, породени от пандемията и след удължаване срока на изпълнение, проектът на 4. ОУ за квалификация в сферата на работата с ученици със СОП бе успешно завършен. Седем учители и педагогически специалисти от училището бяха обучени в Италия, Великобритания и Испания, а те от своя страна, предадоха знанията на цялата педагогическа колегия.

Оценката за резултатите и въздействието е висока и отчита повишено качество на обучението и социализацията на учениците със специални нужди в училището. Все по-често учебното съдържание се адаптира към възможностите на специалните деца. Направени са стъпки за адаптиране на образователната среда към техните нужди, като мерки за намаляване на шума в класната стая, създаване на условия за отдих и релаксация. Осигурени са множество възможности за изява на специалните ученици, което откроява силните им страни и повишава мотивацията им за участие в образователния процес.

Всички знания и опит, придобити в рамките на проекта са синтезирани и представени в сборник с практически съвети за учители, достъпен на български и английски език.

Линк към изданието: https://online.fliphtml5.com/wbwgt/hzxb/?fbclid=IwAR2Fx2zNpyZNg0N8zHrknONhSawH5wjEUSvON9799UTENntq86Z-6b1PItA#p=14

Зад този успех се крие най-вече трудът на координатора, но той стана реалност и благодарение на управленските решения на директора г-жа Таня Груева и съпричастността на целия екип от специалисти и учители.