63 Основно училище „Христо Ботев“ споделя своя опит

Всички ученици и учители работят през MS Teams. Директорът – г-жа Новачкова, е в постоянна връзка с родителите, за да се информира за мнението им. Родителите са много позитивно настроени към обучението, което се провежда. Всеки вторник и четвъртък от 18.00 часа  учителите се събират с в платформата и споделят своя опит, доста  критично към работата си. Сред трудностите от споделеното са:

-липсата на живия контакт с учениците;

-не достатъчна „плътност“ на часовете;

-психологическото преодоляване на учителя да гледа екрана, през който преподава;

-много по-бавна реакция на учениците при отговори в урока;

-родители, които се включват в урока, особено при по-малките ученици.

 

В процеса на преподаване учителите преодоляват проблеми от техническо естество. Един от преподаватели споделя, че е предизвикал учениците си с изказването, че до края на електронното обучение той ще надмине тяхното технологично ниво и затова очаква те научат български език и литература на неговото ниво!

Всички уроци се записват ,което дава възможност на ученици, които са имали проблем /например прекъсване на интернет връзката и др./на по-късен етап да гледат целия урок.

Направили са часове за консултации по всеки учебен предмет. Учениците ги посещават масово и си изясняват възникнали въпроси.

Направили са и първите онлайн тестове в реален час .Предстои учителите да обобщят резултатите и да ги споделят на традиционните ни срещи.

Осъществили са и първото гледане на урок по четене в първи „А“ клас, чрез споделен екран. Конферирали са урока и сами са се възхитили на възможността всички учители от едно училище могат да бъдат в час!

Предстоящите дейности:

  1. Откриване онлайн класна стая за психологическа подкрепа на деца и родители /индивидуално и в различни дни/.В нея ще работи психологът на училището г-жа Е. Георгиева.
  2. Продължава гледането уроци и тяхното конфериране.
  3. Предстои и първата родителска среща в платформата.
  4. Дни на изкуството за периода 13 – 16.04.2020 г.

 

С търпение, обич и отдаденост, споделена от екипа на училището, децата получават качествено образование в различна образователна среда!