75. ОУ „Тодор Каблешков“ е едно от 34-те наградени Екоучилища в страната

На церемония в Пловдив, в рамките на националното обучение на учители по програмата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“, бяха наградени училищата и детските градини, които изпълниха всичките седем стъпки от световния стандарт по програма Екоучилища през изминалата учебна година. Те получиха официален сертификат от Българско движение „Син флаг“ и международната фондация за екологично образование FEE. Сред наградените е 75. ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. София, което и през тази година продължава да работи за устойчиво екологично образование. Координаторите на проекта в 75. ОУ Виолета Бимбова-Туфан и Йорданка Мирчева-Гайдаржи подариха на организаторите вази с цветя, изработени от отпадъчни материали и зелени връзки, които са отличителен аксесоар за Екокомитета в училището.