Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/ 2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

Уведомявам Ви, че в ДВ, бр. 43/13.05.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Чрез същата наредба се изменя и допълва и Наредба № 10/2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование…

78. СУ “ Христо Смирненски” отбелязва майските празници под надслов „Един вълнуващ месец“

По случай честването на празниците през месец май, учениците от 78. СУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя подготвиха рисунки, олицетворяващи собствената им представа за различните поводи. За пореден път учениците доказаха, че макар и специални , могат да се справят не по-зле от съучениците си. И те имат въображение, желание и мотивация. Ние от екипа сме горди с нашите деца, които успяха да се справят с проектите. Чрез тях се докоснахме до вътрешния им свят, успяхме …

ЗАЯВЯВАНЕ НА КВЕСТОРИ ЗА ДЗИ

Безкрайно благодаря на директорите и учителите, които решиха да подкрепят провеждането на държавни зрелостни изпити (ДЗИ). За да „виждаме“ учителите, които предлагате за квестори е необходимо да определите възможностите за участие на служебните лица. Можете да я намерите в Служебни лица->Възможности…

Организация, провеждане и оценяване на ДЗИ в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10372/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г…

Организация, провеждане и оценяване на НВО В VII клас в столичните училища

Приложено Ви изпращам заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г…

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10316/ 12.05.2020 г. от Националния доверителен екофонд моля да напомните на учениците от повереното Ви училище, че крайният срок за участие в литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“, насочен към младите хора от 16 до 18 години, е 25 май 2020 г…