Първа брошура по проект EduMed

През месец юни бе създадена и публикувана първата брошура по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“. Брошурата може да бъде прегледана тук.  

EduMed – сайт

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, от месец април 2021 година бе стартиран уебсайта на проекта, на който може да се прочете актуална информация.  Сайтът на проекта е на адрес: https://www.edumed-initiative.eu/  

EduMed в социалните мрежи

Проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ има собствена страница в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/EduMed.initiative. Харесвайте ни!  

Първа партньорска среща по проект EduMed

Съгласно графика на дейностите, на 19 и 20 ноември 2020 г. се проведе първата среща на партньорите по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“. В условията на обявената епидемична обстановка, срещата се осъществи онлайн. В нея участваха представитери на партньорите по проекта от България, Португалия, Румъния, Испания и Гърция. Целта на проекта е да консолидира в…

Начало на проект EduMed

Стартира началото на проект Преодоляване на разликата между образователните институции чрез медиация.

Целта на проекта е да консолидира в многоезична рамка законовите изисквания, знания и умения, качества и личностни черти на образователните медиатори, да разработи програми за обучение по медиация, както и да събере практики в сферата на образователната медиация