Актуализиране на информацията за прием на ученици в VIII клас на училищните сайтове

Изх. № РУО1-25736/17.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРИЕМАЩИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

След обратна връзка от родители отново обръщам внимание, че следва незабавно да публикувате на училищните сайтове актуална и коректна информация за свободните места в паралелките с държавен план-прием в VIII клас, както и графикът, по който ще приемате документи и ще обявите класиране. Информацията трябва да е качена на лесно достъпно място и да е ясна и коректна т.е. да не противоречи на нормативните документи, действащи към момента, както и на заповеди и писма от началника на РУО – София-град. Предвид динамиката, при изтегляне на документи и освобождаване на място при необходимост следва да определите нова дата за подаване на документи и класиране от училищната комисия и да я оповестите на сайта на училището своевременно.

В срок до 15:00 ч. на 18.08.2023 г. очаквам да попълните и следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jPpYQPdJ27_upVyew-kd9PxcLhfMIueHULsBjdwx36nhjA/viewform

Отново апелирам за прозрачни и отговорни действия по финализиране на кампанията за прием на ученици в VIII клас!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД