Анкета на Гьоте-институт за квалификация на учителите по немски език

Изх. № РУО1-11770/26.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11599/22.05.2020 г., Ви уведомявам, че Гьоте-институт е подготвил анкета, чрез която да получи информация относно желанията за квалификация на учителите по немски език, с цел да отговори по най-добрия начин на нуждите им от подкрепа и квалификация в настоящото положение на онлайн обучение. Анкетата ще намерите тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScewqiTwMlqhETbhKEOrrwYvVOuGa_X- URXzC_EhxQBKnRKHw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Моля да предоставите анкетата на вниманието на учителите по немски език от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД