Безплатна онлайн платформа за тренировки Pulse+

Изх. № РУО1-15181/23.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-14737/18.05.2023 г. Ви уведомявам, че на адрес https://pulseplus.bg/ е достъпна безплатната онлайн платформа за тренировки Pulse+. Целта на дигиталната платформа е да насърчи физическата активност и спорта, да промотира здравословния начин на живот, както и да осигури достъп до спорт на гражданите от всяка възраст и с различен социален статус.

Спортните занимания се водят от сертифицирани треньори и са подходящи за провеждане в домашни условия. Сайтът ще разполага с рубрика за здравословно хранене – рецепти за приготвяне на здравословна храна и хранителен режим, подготвени от нутриционисти.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД