Безплатни обучения по програмиране и дигитални технологии за ученици от IV до XII клас

Изх. № РУО1-31602/29.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-324/29.09.2021 г., вх. № РУО 1-31498/29.09.2021г., относно безплатни обучения по програмиране и дигитални технологии за ученици, Ви уведомявам, че за учебната 2021/2022 година фондация „Телерик Академия“ предлага възможност на ученици от IV до XII клас да бъдат приети в школи и да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии.

Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на фондация „Телерик Академия“ до 10 октомври 2021 г. и не изисква предишни ИТ познания от участниците.

Обученията започват в края на месец октомври и ще се провеждат до месец юли 2022 г., а формата им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните власти.

Повече информация за начина на кандидатстване, преподавателите, програмите и графика на школите може да се намери на интернет страницата на Фондация „Телерик Академия”.

Моля информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция, като в писмото на Министерство на образованието и науката се посочва, че учебните програми, по които се води обучението, не са одобрявани от него и то не носи отговорност за процеса на организация на школите и качеството на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД  

(съгласно заповед № РД 02-2091/27.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град)