Бисерче вълшебно“ – номиниране на детска книга и връчване на годишната награда

Изх. № РУО1-41238/18.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41197/18.11.2022 г. Ви уведомявам, че Фондация „Детски книги“ за единадесета година организира кампания за номиниране на детска книга и връчване на годишната награда ”Бисерче вълшебно” за 2023 година. Партньор на инициативата е Министерство на образованието и науката.

Кампанията за номиниране на детска книга от самите деца е насочена към формиране на траен читателски интерес и на читателска култура у учениците и може да обогати училищните практики, насочени към насърчаване на грамотността.

Моля да информирате децата и учениците за възможността да се включат в електронното гласуване за избор на детска книга чрез сайта www.biserche.com., както и учителите да подпомогнат при гласуването децата от 3 до 6 години и най-малките ученици от I-II клас, които нямат формирани умения за работа с компютър, като вписват имената им във входа за колективно гласуване, за да може всяко дете да получи грамота от почетното жури.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД