Български географски фестивал

Рег. № РУО1-10726/01.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10439/29.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 27 и 28 април 2024 г. в гр. Бургас ще се проведе деветото издание на Българския географски фестивал. Съорганизатори на събитието са Община Бургас, Географ БГ, Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – филиал на СУ „Св. Климент Охридски“ в Бургас, Търговска гимназия – Бургас и Българското географско дружество.

Участието във фестивала е безплатно и се извършва чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост или като ученик индивидуален участник) или отборно (за ученическо състезание). Подробна информация и формите за регистрация са достъпни в сайта на Географ БГ: www.geograf.bg

Крайният срок за подаване на онлайн заявления за участие във фестивала по електронен път е 08.04.2024 г. Допълнителни въпроси на: [email protected] или на тел. 0894 431427.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД