ВАЖНО! ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1-19225/23.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Графика за дейностите за организиране, провеждане и оценяване на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2019/2020 г., напомням, че в срок до 24.07.2020 г. следва да изпратите до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ:

  1. Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.
  2. Декларации от директора на училището относно:

Посочените документи следва да бъдат подписани, сканирани и изпратени на електронната поща на председателя на Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ – [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1250/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката/