Включване на желаещи ученици в проект Shell Eco-marathon и в събитие по проекта на 7 май 2024 г.

Изх. № РУО1-10599/29.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-09685/22.03.2024 г. Ви уведомявам, че по покана на Shell България ЕАД Министерство на образованието и науката ще бъде патрон на участието на български отбори в проекта Shell Eco-marathon Европа — глобален образователен, екологичен и социален проект на Shell, в който студенти и ученици самостоятелно проектират, конструират и се състезават със създадените от тях енергийно ефективни превозни средства.

Shell България ЕАД ще подкрепи по традиция четирите български отбори, които през 2024 година ще вземат участие в Shell Eco-marathon в град Hoгapo, Франция. В контекста на проекта, на 7 май 2024 г. между 12.00 ч и 14.00 ч. на пистата „Дракон“ в с. Калояново, област Пловдив ще се организира събитие, на което ще бъдат представени настоящите български отбори за участие в Shell Eco-marathon, които ще демонстрират способностите на създадените от тях болиди.

За допълнителна информация, контакт и потвърждение за присъствие /до 12.04.2024 г./: Вивиан Новкова, тел. 0888 424 199, [email protected]

Моля да сведете информацията за проекта до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

 

  1. Информация за проекта Shell Eco-marathon, предоставена от Shell България ЕАД.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК

НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД10-437/15.03.2024г.

на министъра на образованието и науката/