Връчване на грамоти на класираните участници на първите три места от всеки клас от Математическото състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО 1-21289/28.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че връчване на грамотите на класираните участници от област София-град  на първите три места от всеки клас от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2020/2021 година ще се състои на 07.07.2021 г. от 10.00 ч. в 107. ОУ „Хан Крум“, ул. „Димитър Димов“ № 13. Списък с имената на класираните на първите три места от всеки клас ученици може да намерите на сайта на 107 ОУ „Хан Крум“.

Моля да уведомите класираните ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД