Връчване на почетното отличие на министерство на образованието и науката „Национална диплома“

Изх. №РУО1-19582/28.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СМГ, I АЕГ, 91 НЕГ, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-119540/27.07.2020 г. и заповед № РД  09-1626/23.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която зрелостници от випуск 2019/2020 година са удостоени с почетното отличие „Национална диплома“, Ви уведомявам, че на 30 юли 2020 г. от 13,00 часа, V етаж в сградата на РУО – София-град ще се проведе конферентна връзка на удостоените зрелостници с ръководството на министерство на образованието и науката. От името на министъра на образованието и науката ще бъдат връчени Националните дипломи, както и предметни награди.

Моля да създадете необходимата организация удостоените зрелостници от повереното Ви училище да присъстват на събитието.

 

Приложение:

  1. Списък на удостоените зрелостници от град София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД