Годишни награди на Фондация „Енчо Керязов“

Изх. №РУО1-8698/29.03.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

 ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-74/22.03.2023 г., вх. №РУО1-7793/22.03.2023 г., Ви уведомявам, че Фондация „Енчо Керязов“ ще връчи дванадесетите годишни награди за постигнати успехи от ученици в областта на образованието, изкуството и спорта. Номинациите се присъждат за постигнати успехи през календарната 2022 година – постижения и отличия от световни, европейски и национални форуми, конкурси и фестивали по изкуства и спортни състезания, вкл. и организираните от Министерството на образованието и науката национални олимпиади, национални състезания, инициативи от Националния спортен календар и от Националния календар за изяви по интереси.

До 09.04.2023 г. фондацията приема предложения за номиниране на талантливи ученици от I до XII клас от общински, държавни и частни училища в Република България в три категории: „Образование“, „Изкуство“ и „Спорт“. Предложения за номиниране на ученици може да се подават от училища, настоятелства и обществени съвети към училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища и школи по изкуствата, национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации, както и персонално от учители и треньори, на адрес: https://enchokeryazov.org/kandidatsvai/, с приложени: формуляр за съответната категория, мотивационно писмо от кандидата или писмо за подкрепа от номиниращата институция, треньор, учител и др., сканирани документи и снимки на спечелените награди.

За всяка категория ще се излъчат по трима призьори, които ще получат плакети, парична награда на стойност 2000 лв., както и допълнителни награди от партньори и дарители на Фондацията.

Церемонията по награждаването е на 26.08.2023 г. в Античен театър – Пловдив от 20:30 ч., с която по традиция започва ежегодният спектакъл „Нощ на звездите“.

За допълнителна информация: Светлозар Желев – координатор на Фондация „Енчо Керязов“, тел. 0887 989 956 и e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД