Ден на отворените врати във Факултета по науки за образованието и изкуствата

Изх. № РУО1-17694/31.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-155/30.05.2024 г. с вх. № РУО1-17521/30.05.2024 г., Ви уведомявам, че Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Кл. Охридски“ провежда ден на отворените врати, посветен на запознаване с магистърските програми, за които Факултета по науки за образованието и изкуствата ще обяви прием през следващата учебна година. Събитието ще се проведе на 04.06.2024 г от 11.00 до 17.00 часа. Ще бъде предоставена информация за условията за кандидатстване и обучение, както и за перспективите за професионална реализация.

За повече информация може да се обърнете към проф. Неда Балканска, заместник декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Кл. Охридски“,

Телефон за връзка: +359 888 49 51 06, електронна поща: [email protected]

 

Приложение: плакат и брошура за събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД