Ден на отворените врати в НСА „Васил Левски“

Изх. № РУО1-9247/19.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СПОРТНИ,

СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НСА „Васил Левски“ с вх. №РУО1-8975/19.03.2024 г., Ви уведомявам, че на 29.03.2024 г. (петък) от 11:00 часа в НСА „Васил Левски“ ще се проведе Ден на отворените врати, който ще включва презентация на обучението в Академията, посещение на „Образователния и олимпийски център“, представяне на учебно-спортната база и кампуса в Студентски град.

Ще бъдат презентирани интересните и актуални специалности, разнообразието от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение във втора специалност, докторски програми, обмен по програми „ЕРАЗЪМ+“ и др.

Моля да сведете информацията за Деня на отворените врати на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД