Ден на отворените врати на НБУ

Изх. № РУО1-18303/08.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Нов български университет, вх. № РУО1-18056/07.06.2021 г., приложено Ви изпращам покана за Дни на отворените врати от 7.06. до 12.06. 2021 г. в НБУ за кандидат – студенти и студенти, с представяне на нови програми на НБУ.

Приложение:

  1. Покана

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №  РД 02-1194/31.05.2021 г. на

началника на РУО – София-град