Ден на четенето – 17.11.2023 г.

Изх. № РУО1-36723/10.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-290/08.11.2023 г., вх. №РУО1-36459/09.11.2023 г., Ви уведомявам, че Фондация „Четене“ и Сдружение „Книги и четене“ организират Ден на четенето на 17.11.2023 г.

Участието в инициативата ще се осъществява чрез сайта на Фондацията: www.readingfoundation.com.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД