ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, сесия май-юни 2023 г.

Изх. №РУО1-14342/16.05.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-96/15.05.2023 г., вх. № РУО1-14185/16.05.2023 г., Ви уведомявам, че във връзка с дейностите по организирането и провеждането на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, сесия май-юни 2023 година е необходимо:

  1. Директорите на училища, в които има зрелостници, подали заявление да положат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, в срок до 18.05.2023 г., да изпратят доклад на електронна поща: [email protected], с който да потвърдят, че на всеки зрелостник, получил служебната си бележка за допускане до ДЗИ, е предоставен акаунтът му в edu.mon.bg и са уточнени потребителското му име и паролата му за участие в изпита.
  2. Директорите на училищата, в които ще се провеждат ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии, да:
  • осигурят стабилна и сигурна връзка с интернет, а при възникване на локален проблем в реално време да имат готовност за използване на устройства от тип „бисквитки“ или „флашки“;
  • подготвят допълнителни лаптопи, на които в периода 15 – 17 май 2023 година може да се инсталира сертификат за достъп в exams.mon.bg и скрипт за спиране на интернета;
  • организират техническа проверка на лаптопите, като длъжностните лица се уверят още веднъж, че всичко работи – вход в изпитната система, приложения, необходими за съответния изпит, и т.н.
  • изискват използване на панел „Комуникация“ при възникване в реално време на въпроси, свързани с функционални бутони в изпитната система exams.mon.bg, а при затруднения и проблеми от друг характер своевременно да се обръщат към председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД