ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11019/18.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 21.05.2020 г. (четвъртък), в РУО – София-град, заседателна зала – V етаж, ще получите изпитните материали за ДЗИ, съгласно приложения график. При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

С цел съкращаване на времето за получаване на материалите, на електронните Ви пощи са изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

Приложение:

  1. График

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД