„Дистанционното обучение по света и у нас. Какво се случи всъщност? Как реагираха различните държави за продължаване на учебния процес по време на световна пандемия?“

Изх. № РУО1-13828/12.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13770/11.06.2020 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без раници“ организира на 16 юни 2020 г. от 17:00 часа безплатен уебинар за учители на тема „Дистанционното обучение по света и у нас. Какво се случи всъщност? Как реагираха различните държави за продължаване на учебния процес по време на световна пандемия?“

Регистрация можете да извършите на адрес: https://forms.gle/7s8M3dFYfwUZhZE19

Повече информация можете да видите на сайта на Сдружение „Образование без раници“ – https://obr.education/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД