Добри практики в областта на професионалното образование на европейско ниво

Изх. № РУО1-18035/13.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-17858/13.05.2022 г.  Ви уведомявам, че Институт Перспективи се заема със задачата да разпространи успешните практики в областта на професионалното образование и образованието за възрастни в България, които ще бъдат оценявани от международно жури по време на Виртуален панаир на познанието. На национално ниво Виртуалният панаир на познанието ще се проведе на 18 и 19.05.2022 г. от 17:00 до 19:00 часа. След попълване на формуляра на   https://forms.gle/Ziw94H3UHUssjckU9 ще бъдете  информирани за влизане в ZOOM срещата.

 

   Приложение:

  1. Покана с линк за регистрация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД