Достъп до образователната платформа Уча.се

Изх. № РУО1- 6847/16.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че достъпът до образователната платформа Уча.се става безплатен до 29.03.2020 г. Тези, които имат активен абонамент ще получат допълнително 14 дни безплатен абонамент, които ще се активират след края на сегашния абонамент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД