Европейската седмица на професионалните умения, 2020 г. (09-13.11.2020 г.)

Изх. № РУО1-29413/22.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29173/20.10.2020 г. и писмо с изх. № РУО1-28940/16.10.2020 г., Ви уведомявам, че  „Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“ Във връзка с инициативата Министерството на образованието и науката организира провеждане на „Дни на отворените врати“ при работодатели и в училища, осигуряващи професионално обучение на регионално ниво. Събитията могат да бъдат организирани съобразно ситуацията – на живо или в електронна среда (уебинари, кампании в дигиталните медии, онлайн кариерни форуми, Facebook Live, Instagram Live или други онлайн мероприятия), при спазване на противоепидемичните мерки, както от страна на училищата, така и от страна на фирмите-партньори.

В периода 09-13 ноември 2020 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. Планираните мероприятия могат да продължат и извън рамките на седмицата. Уведомявам Ви, че към работодателските организации е отправена покана да инициират съвместни дейности с училищата, осигуряващи професионално обучение в област София-град. При необходимост за координация се обръщайте към старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град, инж. Златка Иванова, тел.: 0239356072.

С оглед гореизложеното, в срок до 02.11.2020 г. следва да попълните информация за организираните събития с участие на повереното Ви училище, като попълните следния линк: https://forms.gle/V5QGNcHtEDJzjfYg8

Обръщам внимание, че подадената информация ще бъде обобщена и представена в пресцентъра на МОН за стартиране на кампания за популяризиране на професионалното образование и обучение в гр. София.

Напомням, че възможност за  училищата да популяризират инициативите си в областта на професионалното образование и обучение e като регистрират организираното събитието в „Дните на отворените врати“ и на страницата на Европейската комисия, посветена на „Европейската седмица на професионалните умения 2020“:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkillsWeek2020

Уведомявам Ви, че училищата включени в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ следва да изпратят в същия срок график за провеждане на пробното стажуване на учениците на имейла на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – София-град: [email protected]

Моля да създадете необходимата организация за включване на поверената Ви образователна институция в Европейската седмица на професионалните умения, 2020 (09-13.11.2020 г.) с цел популяризиране на професионалното образование и обучение, и на кариерното ориентиране на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2369/19.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/