Експозиция в Ботаническата градина свързана с имената на растенията

Изх. № РУО1-14340/16.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13813/12.05.2023 г. от директора на Ботаническата градина на БАН, Ви уведомявам, че от 18.05.2023 г. до 03.06.2023 г. посетителите ще могат да видят експозиция, свързана с имената на растенията. Работното време на Ботаническата градина е от 10.00 ч. до 16.00 ч., от понеделник до събота.

За организирани групи от ученици може да се запише ден и час на място в Ботаническата градина или на посочените телефони: 02/967 28 23; 02/967 11 05.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД