Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет

Изх. № РУО1-40376/09.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39894/04.11.2022 г. Ви уведомявам за предстоящия Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

На 11.11.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Климент Охридски“ /бул. „Джеймс Баучер“ № 5, гр. София/ и Астрономическата обсерватория на университета (от 18:00 до 21:00 часа) – Борисовата градина, гр. София, отварят вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани. По време на деня на отворените врати ще можете да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията, както й с възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката.

Събитието включва богата лекционна програма, обиколки с гид на лаборатории във ФзФ и демонстрация на реална научна апаратура, наблюдения с телескоп и демонстрация на забавни физични експерименти.

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици ще демонстрира разработени всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Учителите на място ще могат да се запознаят с възможностите на Лабораторията и при желание от тяхна страна могат да се обсъдят възможности за сътрудничество.

За актуална информация и промени в програмата: www.phys.uni-sofia.bg

Моля да сведете информацията на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката)