Есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас

Изх. № РУО1-35554/31.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. № РУО1- 35505 /31.10.2023 г., Ви уведомявам, че Есенният математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас ще се проведе, както следва:

– за ученици от V-VII клас – на 18.11.2023 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, София;

– за ученици от VIII-XII клас – на 18.11.2023 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“, София.

Срокът за получаване на заявките за участие е 13.11.2023 г. Формуляри за заявки, програми, регламентите и допълнителна информация може да намерите на сайта на турнира http://www.esenenmt.info .

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище за Есенния математически турнир.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2682/27.10.2023 г.

 на началника на РУО – София-град/