Заключителната конференция по проект „Платформата на гражданското общество“ на АМОР

Изх. № РУО1-18758/10.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“/АМОР/, вх. № РУО1-18459/09.06.2021 г., приложено Ви изпращам програма  и формуляр за регистрация за участие в заключителната конференция по проект „Платформата на гражданското общество“, която ще се състои на 20.06.2021 г. и 21 .06. 2021 г. в гр. София, Национален студентски дом, пл. Народно събрание № 10.

 За регистрация, моля попълнете следния формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeisXobv52Hbi62fMOixWWXNdcGZUakAQVO5_745avlbRH73w/viewform

 

Приложение:

  1. Програма за 20.06.2021 г.  
  2. Програма за 21.06. 2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД