Заповеди с № РД – 01-154/26.03.2020 г. и с № РД – 01-168/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-7475/3103.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7460/30.03.2020 г. на Министерството на образованието и науката, приложено Ви изпращам заповед № РД – 01-154/26.03.2020 г. и заповед № РД – 01-168/30.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването за сведение и изпълнение.

Приложения:

  1. Заповед № РД – 01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
  2. Заповед № РД – 01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД