Заповед РД 09–711/17.03.2021 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г. в условията на епидимичното разпространение на COVID-19

Изх. №  РУО1 – 8760/ 17.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение Заповед РД 09 – 711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно необходимостта от организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални сътезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на епидемичното разпространение на COVID 19.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД