Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 10.02.2022 г.

Изх. № РУО1-6861/09.02.2022 r.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция.

Приложение:

  1. Заповед № РД01-44/09.02.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД