Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-29933/27.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 03-1508\2/26.10.2020 г., вх. № РУО1-29828/26.10.2020 г., от Столична РЗИ, относно отмяна на заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, приложено Ви изпращам заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД