Заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-7654/ 02.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучение в електронна среда и възнагражденията на учителите.

 

Приложение: заповед № РД09-704/ 31.03.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД