Започване на дейности по проект “Презареди бъдещето си” (Re-power your future), осъществяван в партньорство между Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) и УникредитЗА

Изх. № РУО1-37893/23.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

          Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37603/21.11.2023 г. Ви уведомявам, че  през месец януари на учебната 2023-2024 г. започват дейности по реализацията на проект „Презареди бъдещето си“ (Re-power your future) на фондация Джуниър Ачийвмънт  България и Уникредит

“Презареди бъдещето си” е проект, насочен към ученици на възраст между 10 и 19 години. Проектът представлява европейско партньорство между Фондация УниКредит(корпоративната фондация на групата УниКредит) и Джуниър Ачийвмънт Европа и се осъществява в десет държави – България, Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Проектът обхваща тригодишен период и ще приключи на 31 август 2026 г. Партньорството на двете европейски организации цели да увеличи чувството на принадлежност у учениците към учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да предотврати отпадането им от нея. В България проектът се осъществява от JA Bulgaria с корпоративната подкрепа на УниКредит България и цели да подпомогне младите хора, като развие тяхната финансова грамотност, личностни и бизнес умения. Дейностите в него имат за цел да допълнят необходимите знания и умения на преподавателите, които да  подкрепят учениците да определят посока за професионална реализация и да живеят пълноценен живот да работят активно с учениците по двете основни направления  личностни и бизнес умения, да работят чрез дигитализирани материали, предоставени от JA Bulgaria. Проектът се реализира чрез партньорства с училища, компании и обществени организации и ще бъдe структуриран в три направления: „Вдъхновение“, „Подготовка“ и „Успех“. Всички училища, които вземат участие в проекта, ще получат достъп до актуално и иновативно съдържание по финансова грамотност, личностни и бизнес умения, иновативни методи и техники за преподаване, до ресурси в дигитална платформа (включително методически насоки, допълнителни упражнения за учениците и видео-ресурси и казуси, създадени с помощта на бизнес експерти) възможност за преминаване през обучение за техните преподаватели, възможност за техните ученици да работят с ментори от Уникредит в рамките на онлайн и присъствени семинари. Участието в проекта включва прилагане на учебно съдържание на JA Bulgaria в гимназиален етап, което използва методите на учене чрез правене и преживяване. Предоставеното съдържание може да се преподава в рамките на основните учебни предмети, които учителят преподава, или с допълнителни дейности, подходящи за въвеждане в Раздел „Б“ или Раздел „В“ на училищния учебен план, а освен това позволява да се реализира и като извънкласна дейност. Друга важна част от проекта е своевременното изучаване на нагласите на учениците, участващи в него. Това се изпълнява с помощта на предварително създадени въпросници, през които те минават два пъти в рамките на учебния процес.

Краен срок за регистрация 04.12.2023 г. на следния линк: https://form.jotform.com/233023756527355

Лица за контакт по проекта:

Николай Точев, координатор проекти

Nikolay.totchev@jabulgaria,org, 0886-770-667

Жана Димова, експерт, „Програми и проекти“

[email protected], 0877-161-986

Моля да сведете информацията до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД